شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران (IESCO)

معرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع مختلف از جمله سکوهای ثابت و سیار نفت و گاز و صنایع دریائی فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و کاردانی و دانش آنها در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌ حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

بیشتــر

معرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع مختلف از جمله سکوهای ثابت و سیار نفت و گاز و صنایع دریائی فعال می باشد. بدون شک این شرکت بویژه از نظر تعداد کارشناسان و سطح تخصص و کاردانی و دانش آنها در خاورمیانه بی نظیر می باشد. این فعالیت‌ها در زمینه مهندسی ایمنی، بازرسی ها و ممیزی های ایمنی آتش نشانی، فنی و تجهیزات نجات جان، مدیریت HSE، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء‌ حریق، کشف گاز و تجهیزات ایمنی و آموزشهای ایمنی و آتش‌نشانی، بازرسي‌ها و آزمايشات غيرمخرب و سرویس تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و فعالیت‌های مربوط به مبارزه با آلودگی در دریا می‌باشد.

بیشتر


فعالیت ها و خدمات
درباره مامعرفی شرکت

شركت صنعتي و خدمات مهندسي ايران (IESCO) یکی از معتبرترین و با سابقه ترین شرکت تائيد شده و مجاز مهندسي ايمني و بازرسی فنی در ايران است که در حال حاضر در سطح وسيعي از صنایع مختلف از جمله سکوهای ثابت و سیار نفت و گاز و صنایع دریائی فعال می باشد.


بیشتــر >>

ساختار سازمانیبیشتــر >>

سوابق کاری

- تعمیر تجهیزات ایمنی
- طراحی و نصب سیستم های حفاظت از آتش سوزی
- طراحی عمومی و مشاوره مهندسی e.g.
- آزمون NDT


بیشتــر >>

Copyright, IESCO. 2019©